Årsmøte i Interessegruppe i for hytteeiere i Marka blir mandag 9. februar kl. 17.30.

Sted: Storgata 33, Oslo

Forslag som skal behandles på årsmøte må være innsendt to uker før. Det vil si 26. januar.

 

Dagsorden:

 

  1. Godkjenning av dagsorden og innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Innsendte forslag
  6. Valg
  7. I tillegg til valg av styre, vil vi også legge opp til å nominere våre kandidater til neste fireårsperiode i Markarådet. Forslagsfrist på kandidater 26. januar.