Styret i IHM arrangerer et medlemsmøte i første halvår 2015 med tema om hvordan vi kan få bedre innflytelse på bruken av marka. Følgende tema bør behandles på møtet:
– Hva er interessene til hytteeierne?
– Hvilke saker/tjenester kan og bør IHM engasjere seg i?
– Hvilken organisatorisk tilpassing av IHM bør vi gjøre for å få større slagkraft?
– Skal vi samarbeide med andre aktører?