Her følger ett forslag til vedtak på årsmøtet ;
IHM søker om medlemskap i Oslo og Omland Friluftsråd.
Begrunnelse ;
Vi er en del av friluftslivet i Marka
Vi får en tung interesseorganisasjon i ryggen
Mange av de andre medlemmene er sammenlignbare organisasjoner så som ; boliigvellene, bondelaget, skogeierne.
mvh Ingerid