Årsmøtet i Interessegruppe for hytteeiere i Marka vedtok å innkalle til et medlemsmøte i løpet av april for å diskutere: Det var Øyangen vel som sendte inn forslaget.

Styret i IHM arrangerer et medlemsmøte i første halvår 2015 med tema om hvordan vi kan få bedre innflytelse på bruken av marka. Følgende tema bør behandles på møtet:
– Hva er interessene til hytteeierne?
– Hvilke saker/tjenester kan og bør IHM engasjere seg i?
– Hvilken organisatorisk tilpassing av IHM bør vi gjøre for å få større slagkraft?
– Skal vi samarbeide med andre aktører?

Det nye styret består av
Torgny Hasås, Sjur Helseth, Henning Krogh Stabell og Frank Holte. Holte er nytt medlem. Det var gjenvalg på de tre andre.

IHMs kandidater til Markarådet er:
Ingerid Helseth og Torgny Hasås

Her finner du årsmøtereferatet.