Det blir årsmøte i Interessegruppe for hytteeiere i Marka 29. mai kl. 17.30

 

Dagsorden:
1.    Godkjenning av innkalling
2.    Godkjenning av dagsorden
3.    Valg av møteleder og referent
4.    Beretning
5.    Regnskap
6.    Innkomne forslag
7.    Valg

Her finner du  Langgata 17