Årsmøte i Interessegruppe for hytteeiere i Marka blir avholdt på Henning Krohg Stabells kontor.

Fridtjof Nansens Plass 9 tirsdag 24. april kl. 17.00

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Beretning og regnskap
  4. Forslag
  5. Valg

Etter årsmøte blir det medlemsmøte som behandler saker som skal opp på Markarådets møte 26. april og andre aktuelle saker.