Markarådet er en møteplass for folkevalgte, frivillige organisasjoner, grunneiere og beboere. Hytteeiernes representant er Ingerid Helseth, Torgny Hasås er vara.

Rådet har en ombudsmannsfunksjon og skal bidra til å fremme lovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.
Rådet har 18 medlemmer med personlige varamedlemmer, som er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Her kan du finne dokumenter fra Markarådet: