Styret i IHM arrangerer et medlemsmøte i første halvår 2015 med tema om hvordan vi kan få bedre innflytelse på bruken av marka. Følgende tema bør behandles på møtet: – Hva er interessene til hytteeierne? – Hvilke saker/tjenester kan og bør IHM engasjere seg i? – Hvilken organisatorisk tilpassing av IHM bør vi gjøre for å få større… Read More


Årsmøte i Interessegruppe i for hytteeiere i Marka blir mandag 9. februar kl. 17.30. Sted: Storgata 33, Oslo Forslag som skal behandles på årsmøte må være innsendt to uker før. Det vil si 26. januar.   Dagsorden:   Godkjenning av dagsorden og innkalling Valg av møteleder Beretning Regnskap Innsendte forslag Valg I tillegg til valg… Read More